Reading Time: 3 minutes Các link quảng bá tới trang Hãy chia sẻ các link ấy và nhận hoa hồng: https://new.skyway.capital/auth/login?do=register&partner_id=435397 Khi một người theo link của bạn và đăng ký văn phòng cá nhân, bạn sẽ nhận được 15% từ số tiền người đó đầu tư. Người đó càng đầu tư nhiều, bạn càng có nhiều […]

Reading Time: 6 minutes CÁC GÓI ĐẦU TƯ (SKYWAY) PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN GÓI TRẢ THẲNG GÓI TRẢ GÓP HÀNG THÁNG GÓI THANH TOÁN THÁNG ĐẦU GẤP ĐÔI ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG 1/ Được Cấp Giấy Chứng Nhận Cổ Đông: Chứng Nhận Được Chuyển Về Nhà. 2/ Được Chia […]

Bài viết mới