Reading Time: 9 minutes Trong thế giới ngày nay, hầu hết mọi người đều quen thuộc với khái niệm chứng khoán (bảo mật). Và tất cả những người, tất nhiên, không sống trong rừng, đều biết rằng bạn có thể kiếm tiền tốt bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đang phát triển. […]

Reading Time: 3 minutes Theo Cha Giàu Cha Nghèo: “Đơn giản vì người giầu luôn tìm kiếm và đầu tư vào các cơ hội mà người nghèo và người trung lưu NGHĨ RẰNG họ không có cơ hội với tới”. Các dẫn chứng thực tế Tỷ phú và Triệu Phú là người đi phát hành và bán […]

Reading Time: 5 minutes Để trở thành nhà đầu tư xuất sắc, tốt nhất là chúng ta mô phỏng phương thức đầu tư của Nhà đầu tư đại tài Warren Buffett. Chúng ta hãy học tập và chắt lọc cách suy nghĩ và chiến lược đã giúp ông thành công tột bậc. Bằng cách học hỏi và […]

Bài viết mới